VTI National Transport Research Database

Omvärldsanalys inom området Vätgas och bränsleceller för transportsektorn 2009 (Survey of hydrogen and fuel cells for transport 2009)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-06-18 -- 2009-12-31 ; 100000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2009:24145
Subject(s): Online resources: Abstract: Vätgas är likt el en energibärare som tillsammans med biodrivmedel har potential att minska klimatpåverkan från transportsektorn genom att bidra till effektivare fordon samtidigt som bensin och diesel ersätts. Genom Vätgas Sverige finns ett uttalat intresse från ett 40-tal svenska företag och organisationer att driva frågor som främjar vätgas som energibärare. Projektet syftar till att ta fram en rapport som sammanställer utvecklingen i omvärlden 2009 av vätgas- och bränslecellstillämpningar inom transportområdet, inkluderande frågeställningar kring teknisk prestanda, strategiska beslut, kostnadsutveckling, policy instrument och juridiska regelverk.Abstract: Hydrogen is an energy carrier just like electricity. In combination with biofuels, hydrogen and electricity has the potential to decrease green house gas emissions from the transport sector by replacng fossil fuels. More than 40 Swedish organisations from industry, research and public are through Hydrogen Sweden (Vätgas Sverige) expressing their interest in the area of hydrogen and fuel cells. The project's objective is to make a survey of the developments around the world in the area of hydrogen and fuel cells for transport, including technical, economical, political and legal aspects.
Item type:

Powered by Koha