VTI National Transport Research Database

Packning av obundna material i överbyggnad (Compaction of unbound materials in the superstructure)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-04-20 -- 2010-12-31 ; 605000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:14950
Subject(s): Online resources: Abstract: Framtagande av olika packningskoncept avsett att användas vid upphandling. Uppföljning av projekt där extra packningsinsatser har genomförts.Abstract: Produce different compaction concepts for use in procurement. Follow-up projects where additional compaction efforts have been implemented.
Item type:

Powered by Koha