VTI National Transport Research Database

Partikelemissionsmätning

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-09-01 -- 2010-06-30 ; 300000 kronorRegistration number:
  • Vägverket BY20 A 2009:34688
Subject(s): Abstract: Mätning av partiklar på E4 förbifart Uppsala. En jämförelse mellan betong- och asfaltbeläggning. Mätning med bil utrustad med registrerande partikelinstrument. (En förenklad metod jämfört med den VTI tillämpar). Resultatet ger underlag vid projektering av förbifart Stockholm.
Item type:

Powered by Koha