VTI National Transport Research Database

Partnering inom kommunal väghållning

  • Eriksson, Örjan
  • Ramböll Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556133-0506
Sponsors, duration, budget: Vägverket, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) ; 2006-09-01 -- 2009-12-30 ; 242000 kronorRegistration number:
Subject(s): Abstract: Partnering är en förhållandevis ny form för samarbete mellan beställare och utförare/entreprenör. Den förekommer främst inom kommunernas fastighetsförvaltning och har också prövats inom den statliga väghållningen. Inom kommunal väghållning har den används vid något tillfälle i Sverige, men desto mer i Danmark. Projektets syfte är att presentera samarbetsformen för kommunernas tekniska kontor och deras entreprenörer, att beskriva hur och när den kan användas, dess styrka och svagheter samt slutligen att beskriva erfarenheterna av samarbetsmetoden från bland annat danska kommuner och Vägverkets regioner. .
Item type:

Powered by Koha