VTI National Transport Research Database

Plog 45 (Plough 45)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-01-01 -- 2010-12-31 ; 200000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:27338
Subject(s): Abstract: En ny sorts vinge har utvecklats för plogning. Fördelen är att den är mycket lätt i jämförelse med konventionella vingar. Den har även modifierats med flexibla skärhållare. En utvärdering görs för att se om det går att köra fort men samtidigt få ett bra resultat. Enheten går i DO Bergslagen tillsammans med en miljöplog.Abstract: A new type of wing has been developed for plowing. The advantage is that it is very easy in comparison with conventional wings. It has also been modified with flexible toolholder. An evaluation is done to see if it is possible to drive quickly but at the same time get a good result. The device goes into DO Bergslagen with an environment plow.
Item type:

Powered by Koha