VTI National Transport Research Database

Realistisk restidsberäkning för Comodal resplanering

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-01-20 -- 2009-12-30 ; 550000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2007:27929, 2007/27929
Subject(s): Online resources: Abstract: Vägverket, Stockholms Stad och SL samverkar för att ta fram en sk Comodal resplanerare som omfattar alla färdsätt (bil, kollektivtrafik, gång, cykel) samt kombinationer av dessa. Den Comodala resplaneraren kommer knytas till trafiken.nu och utvecklas för att kunna demonstreras skarpt inför Världskongressen i ITS 2009, som en av de viktigare tillämpningarna. I den Comodala resplaneraren kommer man kunna söka resor från A till B, och få bilresa, kollektivtrafik, cykel och gång samt kombinationer av dessa presenterade bredvid varandra för jämförelser när det gäller restid, kostnad och miljöbelastning. Tidigare erfarenheter inom området visar på svårigheter att uppskatta "korrekta" restider, särskilt när man ska jämföra mellan olika transportsätt på ett "rättvist" sätt. Hur hanterar man t ex risk för köer i biltrafiken eller förseningar i kollektivtrafiken, tid för att hitta parkeringsplats, missade byten etc. Parterna bakom trafiken.nu och den Comodala resplaneraren bedömer det som mycket angeläget att denna kunskap genereras för att direkt kunna tillämpas och demonstreras skarpt, redan till Världskongressen i ITS 2009. Kunskapen kan även gagna andra resplaneringsverktyg, t ex Resrobot och kommersiella aktörer såsom Eniro, Hitta.se osv. Syftet med detta projekt är att ta fram nödvändig kunskap för att säkerställa att Comodala resplanerare kan göra realistiska beräkningar av restider för olika färdsätt. Projektgenomförandet baseras på studier av andra resplanerare, provberäkningar med olika restidsmodeller och indata, presentation av testdata för referensgrupp samt utvärdering och analys. Projektet förväntas resultera i riktlinjer för hur realistiska restider ska beräknas så att rättvisa jämförelser kan göras mellan olika färdsätt. Projektet förväntas även resultera i att dessa principer testas, tillämpas och utvärderas i den Comodala resplanerare som tas fram i Stockholm.
Item type:

Powered by Koha