VTI National Transport Research Database

Reparationsmetoder för betongvägar

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-07-01 -- 2010-12-31 ; 200000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:23547
Subject(s): Abstract: Reparationsmetoder på betongvägar. Det finns att antal möjligheter att reparera betongvägar på, dels beroende på vilka fel som uppstått, dels vad reparationerna får kosta samt hur lång tid åtgärden får ta. Ansvariga ute på regionerna och även entreprenörsidan famlar bland olika förslag till lösningar som framförs från olika håll. Vissa riktlinjer med tillhörande kostnader står högt på önskelistan. Detta projekt skall åstadkomma dessa efterfågade riktlinjer.
Item type:

Powered by Koha