VTI National Transport Research Database

Resultat av VMS-försök (NMF)

  • Lundkvist, Sven-Olof
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-06-10 -- 2009-12-31 ; 572000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:65170
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet syftar till att fastställa vilka krav som ska ställas på VMS från läsbarhetssynpunkt. Vilken luminansklass, symboltjocklek, spatium och typ av reglering är att föredra?
Item type:

Powered by Koha