VTI National Transport Research Database

Ringanalys av utmattningsprovning (Round Robin tests - fatigue on bitumen bound material)

  • Said, Safwat
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-10-25 -- 2010-12-31 ; 400000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2009:33067
Subject(s): Abstract: Under det här året har VTI haft besök från SCREG ett dotterbolag till franska COLAS entreprenör och COOPER tillverkare av Nottingham Asphalt Tester för styvhet och utmattningsprovning. Syftet med besöket var att göra utmattningstest enligt svensk procedur (VTI Notat 8A-1998, SS-EN_12697-24_2004_Utmattning Annex E). Nu har COOPER kommit med ett modifierat styr- och analysprogram enligt den svenska metoden. SCREG har köpt ett par utrustningar till sina laboratorier och är intresserade att använda dem mer rutinmässigt i produktionen. De anser att det är opraktiskt med trapetsoidalmetoden i rutinprovningar. Deras mål är att använda metoden i vägentreprenader. De har LCPC och Prof Benedetto (från Lyon) emot sig att ersätta trapetsiodal metoden med pressdragprovet. Metoden, pressdragprovet, är standardiserad som EN dock finns det inte hänvisning till metoden vid karakterisering av produkt. Fransmännen vill gå vidare så att metoden accepteras i Frankrike (som fallet i Sverige) och sedan även för användning vid karakterisering av en asfaltmassa. Det innebär en tillägg till en EN (CEN-metod). Av den anledningen samarbetet är intressant för Vägverket också. Senare, vid BCRA konferensen, visade Prof Molenaar sitt intresse för en sådan ringanalys. De använder också bl a pressdragprovet för utmattning vid Delft Univ. Troligen även BAST kan vara intresserade enligt tidigare kontakter. Syfte: Bestämning av repeter- och reproducerbarhet är syftet. Styvhetsmodul och utmattningsmotstånd bestäms på några typer asfaltbeläggningar med pressdragprovet. Det blir första steget i harmonisering av metoden. Liknande arbete med pressdragprovet har gjort tidigare i mindre omfattning. Aktiviteter * Planering av undersökningen och tillverkning av provkroppar för inblandade laboratorier. * Bestämning av styvhetsmodul och utmattning på prov från några asfaltbeläggningar vid minst två temperaturer * Analys av mätdata * Rapportering (författare blir de medverkande) vid en konferens eller tidskrift med review.Abstract: Round robin tests of SS-EN_12697-24_2004_Utmattning Annex E. In an effort to harmonize the method.
Item type:

Powered by Koha