VTI National Transport Research Database

Rullmotstånd på olika vägytor - produktionsmätning

  • Hammarström, Ulf
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-06-01 -- 2010-12-31 ; 722000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:19275
  • Trafikverket 2010/9166
Subject(s): Online resources: Abstract: Uppskattning av rullmotstånd som funktion av vägytevariabler, primärt makrotextur (MPD) men också ojämnhet (IRI). Sambanden kommer att implementeras i en beräkningsmodell för bränsleförbrukning. Med beräknade underlag från denna modell vidareutvecklas en förenklad modell ingående i VVs planeringssystem. I arbetet ingår också att beskriva hur vägytans tillstånd förändras med tiden.
Item type:

Powered by Koha