VTI National Transport Research Database

Samverkan med branschen i genomförandet av viktkontroller i VV-entreprenader

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-01-01 -- 2010-12-31 ; 200000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:14810
Subject(s): Abstract: Med bakgrund av de resultat från WIM-mätningarna som genomförts under de senaste fem åren infördes 2008 som styrkortsmål : ”I av Vägverket upphandlade entreprenader ska 100% vara utan överlast”. För att säkerställa att detta mål ges möjlighet att nås startade ett samarbete under 2008 med Sveriges åkeriföretag samt Sveriges Byggindustrier. Detta arbete fortsätter i år 2009.
Item type:

Powered by Koha