VTI National Transport Research Database

Sannolikhetsbaserad dimensionering av djupstabilisering med kalkcementpelare

  • Larsson, Stefan
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-01-01 -- 2012-12-31 ; 330000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:6900
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att utveckla sannolikhetsbaserad design för djupstabilisering med kalkcementpelare. Detta utförs genom att klargöra hur hållfasthetsegenskaper varierar i pelarförstärkningar via ett par fältförsök. Dimensionering av kalkcementpelare sker idag deterministiskt utan hänsyn till spridningar i egenskaper relaterat till konstruktionens storlek och funktion. Beräkningsmetodiken är relativt enkel men denna ”överförenkling” leder till slentrianmässig dimensionering där konstruktioner både kan ha högre och lägre säkerhet än den erforderliga. Med sannolikhetsbaserad dimensionering kan konstruktioner optimeras med avseende på erforderlig säkerhet, naturliga spridningar i egenskaper och konstruktionens funktion samt kontrollinsats under utförande fasen .
Item type:

Powered by Koha