VTI National Transport Research Database

Snöborttagning sidoräcken av vajertyp

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-04-01 -- 2010-12-31 ; 400000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:8446
Subject(s): Abstract: Vår metod innebär att en snöfräs monteras på ett grävaggregat på en traktorgrävare. På skopfästet monteras TMA skydd. Hydrauliken på traktorgrävaren nyttjas för att driva snöfräsen. Snöborttagning kommer att utföras på båda sidorna om vajerräcket. Anledningen till det finns behov för ny teknik är att våra vajerräcken under vintern blir helt täckta med packad snö/is. Snö och is fryser fast vid vireräckena som vid plogning då lossnar från ståndaren samt att isstycken rullar in på vägen. Dessutom är det svårt veta räckets position vid plogning vilket medför flertalet skador på vajerräckena.
Item type:

Powered by Koha