VTI National Transport Research Database

Snöstörsplockare (Snöstörsplockare)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2010-02-01 -- 2010-12-31 ; 150000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2010:2920
  • Trafikverket 2010/15536
Subject(s): Online resources: Abstract: Testa och utvärdera en snöstörsplockare som har utvecklats i Finland av NCC. Ingen personal behöver vistas på vägen och vi förväntar en högre kapacitet.Abstract: Test and evaluate a snöstörsplockare developed in Finland by the NCC. No personnel require staying on the road and we expect a higher capacity.
Item type:

Powered by Koha