VTI National Transport Research Database

Transportforskning i Europa - Best Practice (Transport research in Europe - Best Practice)

  • Niklasson, Helene
  • Volvo Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4321
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-12-14 -- 2010-05-15 ; 350000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200904861
Subject(s): Abstract: Som första steg genomförs en workshop på Vinnova för att stämma av omvärldsbevakningens inriktning inklusive hur urvalet av finansiärer och miljöer ska genomföras. Denna workshop som planeras till februari 2010 kommer att resultera i en detaljerad arbetsplan, undersökningsdesign och med identifierade studieobjekt i form av finansiärer, forskningsmiljöer och övriga organisationer (företag, branschorgan, myndigheter etc) i ett antal (3-4) europeiska länder. Tyskland, Holland, Frankrike och England är preliminära kandidater. Studien genomförs sedan genom en kombination av informationsinsamling via publika källor i Sverige och aktuellt land samt ett fåtal intervjuer (personliga och/eller telefon) med företrädare för respektive utvalt lands innovationssystem. Informationen och intervjuresultatet sammanställs i en slutrapport (PowerPoint) med analys, slutsatser och rekommendationer i samband med en avslutande workshop arrangerad av Vinnova, preliminärt i April 2010.
Item type:

Powered by Koha