VTI National Transport Research Database

Spårbildning hos asfaltbeläggningar

  • Said, Safwat
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2005-01-01 -- 2010-12-30 ; 910000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2004:21104
Subject(s): Abstract: Under flera år har, på uppdrag av Vägverket, forskning inom detta område bedrivits vid VTI. Kunskap om trafikens effekt, temperatur, massabeläggningars egenskaper har inhämtats. Metodutveckling och modellutvärdering har varit viktiga verksamheter inom projektet. Projektet har dessutom bedrivits i samarbete med Skanska. Under 2004 verifieras modellberäkningar genom en accelererad provning med HVS-Nordic. Accelererad provning utförs vid olika temperaturer och genom undersökning av konstruktioner med två olika massabeläggningar. För nästa period planeras att lokalisera observations- och/eller provsträckor (med deformationsmätare, EMU). Beräkning och mätning av spårbildning utförs med tidsintervaller för validering av beräkningsresultat. Följande parametrar beaktas; trafikmängd, trafik- och temperaturfördelning över dygnet, ring- alternativ axellast (data från WIM på broar), trafikfördelning i sidled (mätning eller baserat på tidigare mätningar för liknande väg) och skjuvmodul hos beläggningslager.
Item type:

Powered by Koha