VTI National Transport Research Database

Studie av infrastrukturrelaterade skyddsavstånd (Study of the need of distance from buildings to infrastructure)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2010-01-15 -- 2010-12-31 ; 600000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2009:42642
Subject(s): Abstract: Ofta innebär användandet av skyddsavstånd att det läggs en kall hand på markanvändningen vilket reulterar i glesa städer som inte erbjuder hållbart resande. Studien skall titta på ett antal exempel, diskutera hur man kan komma vidare i detta.Abstract: The study will look at some examples which will illustrate consequences of distances between buildings and infrastructure in townplanning and the relation to sustainability.
Item type:

Powered by Koha