VTI National Transport Research Database

Studier beträffande funktionalitet och användbarhet

  • Pettersson, Håkan
  • Autoliv Development AB, Svenskt företag eller organisation, 556070-0543
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-06-02 -- 2010-06-30 ; 1200000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:32802
Subject(s): Abstract: Användning av alkolås sker i Sverige, förebyggande som ett kvalitetssäkringsverktyg men också av rattfyllerister som ett vilkor i körkortet. Sveriges förebyggande arbete kan efter 10 klassas som en unik verksamhet. Utvecklingen av alkolås, dess basteknik och användargränssnitt var inledningsvis fokuserat att användas av rattfyllerister. Idag efterfrågas fortfarande en hög kvalitetsnivå på basteknik men det ställs också allt högre krav på att alkolåset är enkelt och lätt att använda, inte minst när användningen sker i ett kvalitetssäkrande syfte eller för användning i privata fordon. I dag vet vi att alkolåset är en viktig del som stödjande teknik för ökad nykterhet i vägtransportsystemet. Utvecklingen för användandet av alkolås går från dagens aktiva process till att i framtiden vara en passiv/-are process. Uppdraget omfattar studier och utveckling av funktionalitet och användarvänlighet vid utveckling av kommande generationers alkolåsteknik eller stödsystem för nykterhet. Genom HMI-studier tas nya kunskaper fram som syftar till att underlätta övergången från dagens teknik till nästa generations stödsystem. Uppdraget utförs inom ramen för 12 månader och avrapporteras senast 20100630.
Item type:

Powered by Koha