VTI National Transport Research Database

Svinesundsbron: Utvärdering av verkningssätt och kraftfördelning i bågens hjässa (The new Svinesund bridge: Evaluation of response and force distribution in the arch crown)

  • Plos, Mario
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-11-01 -- 2010-08-31 ; 220000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:30748
Subject(s): Abstract: Innan det sista segmentet i Svinesundsbrons båges hjässa göts, monterades stålstänger mellan båghalvorna. Därefter gjordes en reglering av spännkrafter i stagen som stabiliserade båghalvorna. Detta innebar att stålstängerna belastades innan sista segmentet göts, vilket intilliggande bågsegment troligen inte var dimensionerade för. Genom långtidseffekter i betongen ökar kraften i stålstängerna med tiden, vilket i framtiden kan komma att ge problem med beständighet och/eller bärförmåga. För att utreda verkningssättet i denna del av bågen och utvärdera risken för problem i framtiden modelleras slutskedet av bågens utbyggnad utgående från dokumentationen av det verkliga utbyggnadsförloppet och baserat på tidigare utförda finit element analyser (FE-analyser).Abstract: Before the last segment in the crown of the arch of the Svinesund bridge was cast, steel bars had been placed between the arch halves. The forces in the tendons stabilising the arch halves were adjusted and the steel bars were loaded before the crown segment was cast. This may lead to problems in the future since the arch was most likely not designed for this. Therefore, an accurate analysis of this part of the bridge including long term effects is required. Based on previously performed finite element analyses, the final stages of the arch construction will be re-analysed, simulating the real construction process.
Item type:

Powered by Koha