VTI National Transport Research Database

Säker bromsning och farthållning (Safe Braking)

  • Holmén, Lotta
  • Volvo Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4321
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2007-01-01 -- 2009-12-31 ; 2000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL80 A 2008:73487
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet syftar till att fastställa säkerhet fördelarna och användarnas acceptans av förhandsvisningen information för broms blandning kontroll och Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) i tunga fordon, samt krav på förhandsgranskning information (kartdata attribut) vad gäller upplösning, noggrannhet och representation som krävs för att nå olika nivåer av säkerhet förmåner. Dela förhandsgranska teknik med "Truck attribut och ADAS ansökan" projekt kluster och bekämpningsmetoder med den pågående integrerad retarder Control (IRC) projekt, ett antal program kommer att genomföras och utvärderas. Enhanced brake blending (undviker bromsbortfall), Farthållare, Nödbroms, ESP och Roll Over Protection (ROP) är de viktigaste applikationsområdenAbstract: The project aim is to determine safety benefits and user acceptance of preview information for brake blending control and Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) in heavy vehicles, as well as requirements on the preview information (map data attributes) in terms of resolution, accuracy and representation necessary to reach different levels of safety benefits. Sharing preview technology with the “Truck attributes and ADAS application” project cluster and control strategies with the on-going Integrated Retarder Control (IRC) project, a number of applications will be implemented and evaluated. Enhanced brake blending (avoiding brake fading), Cruise control, Emergency braking, ESP and Roll Over Protection (ROP) are the main application areas.
Item type:

Powered by Koha