VTI National Transport Research Database

Säkra fordon i samarbete med fordonsindustrin (Vehicle safety in coorporation with the vehicle industry)

  • Rizzi, Matteo
  • Folksam ömsesidig sakförsäkring, Svenskt företag eller organisation, 502006-1619
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-08-01 -- 2010-06-30 ; 1400000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:37991, 2009/28764
  • Trafikverket 2010/11335
Subject(s): Abstract: Projektet innehåller studier av Vägverkets djupstudier av dödsolyckor samt andra olycksdata. Detta för att få kunskap om skadehändelser i olika trafikantkategorier och om effekter av åtgärder och ny teknik. Denna kunskap används sedan i kommunikation med samarbetspartners.Abstract: The project includes studies of the SRA depth studies of fatal accidents and other accident data. This is to gain knowledge about harmful incidents in different road user categories and the effects of measures and new technologies. This knowledge is then used in communication with partners.
Item type:

Powered by Koha