VTI National Transport Research Database

Ta fram kunskap om effektiv trafikinformation och trafikledning för att minska CO2

  • Bystedt, Håkan
  • Movea Trafikkonsult AB, Svenskt företag eller organisation, 556435-6144
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-05-01 -- 2009-09-30 ; 400000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:19921
Subject(s): Notes: Projektet har avslutats utan att det gav något resultat att publicera.Abstract: Syftet med projektet är att visa vad Vägtrafikledning kan bidra med för att minska CO2 utsläppen samt att resultatet av projektet kan utgöra underlag för en framtida handlingsplan hur verksamheten dels kan bidra till att uppnå miljökvalitetsnormen samt vilka åtgärder verksamheten kan bidra till för att minska CO2-emissionerna. Projektet ska ta fram en rapport som innehåller: Åtgärder och miljöeffekter från genomförda projekt, vad som krävs för att åtgärderna ska kunna realiseras, argument som kan skapa förståelse hur olika åtgärder är lämpliga respektive olämpliga och vilka bakomliggande faktorer som finns, Inom vilka kategorier av vägnät (åtgärdsplanens) finns en positiv potential till miljöeffekter. Miljöeffekt kopplade till VTL:s processmål, Ta fram en mätmetod för respektive miljöeffekt. Ge underlag till handlingsplan samt ta fram presentationsmaterial.
Item type:

Powered by Koha