VTI National Transport Research Database

Tillgång till järnvägsplankorsningar i VV (Data access to railway level crossings within Vägverket)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-09-01 -- 2010-06-30 ; 800000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:33258
Subject(s): Notes: Resultatsammanfattning: Projektet har inte resulterat i någon publikation utan istället har resultatet varit att att nya delar införts i ett IT-system. Projektet har resulterat i följande: - Överföringsrutiner för, samt lagring av plankorsningsdata i GVT-Produktionsmiljö. - Överföringsrutiner för, samt och lagring av vägdata i BIS-Produktionsmiljö. - Rutiner för kontinuerlig överföring av data till bägge dessa miljöer. Inklusive rutiner för hantering av avvikelser. - Införande av plankorsningsdata i dispenshanteringssystemet TRIX. - Införande av plankorsningsdata i väginformationssystemet ”Läget på vägarna”. Abstract: Hos Banverket finns det data om c:a 8 000 plankorsningar – mellan väg och järnväg. Dessa är idag knutna till järnvägsnätet i BIS-systemet men ej knutna till NVDB-vägnätet. Genom knytning av dessa även till NVDB-vägnätet så skulle man kunna uppnå stora fördelar. Bl.a. skulle man: - Inom Vägverket kunna få tillgång till uppgifter om plankorsningar i verksamheten som rör dispenser, trafiksäkerhet, yrkestrafik m m. - Man kan få en komplettering till NVDB:s/GVT:s alla data, med uppgifter om förekomst av och egenskaper för plankorsningar på hela vägnätet. Utifrån detta kan olika sammanställningar och analyser göras. Denna knytning till NVDB-vägnätet av plankorsningarna möjliggör även att Banverket kan få tillgång till vägdatauppgifter som finns på vägnätet vid plankorsningarna. Syftet med projektet är alltså, att enkelt kunna få tillgång till, och kunna nyttja plankorsningsdata inom olika verksamheter hos Vägverket. Detta åstadkoms genom att konstruera funktioner för att överföra, ta emot, lagra och tillgängliggöra förvaltningsdata kring plankorsningar.Abstract: Data access to railway level crossings within Vägverket.
Item type:

Powered by Koha