VTI National Transport Research Database

Tillämpa och utveckla riktlinjer för belysning, typ av armatur, energibesparing etc.

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-04-01 -- 2009-12-31 ; 400000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:8806
Subject(s): Online resources: Abstract: Vägverket sparar el i vägbelysning på fyra sätt: avveckla ljuskällor, flytta stolpar, byta armaturer och tidsstyra effekter. Detta projekt omfattar de båda sistnämnda. Vid byten till lägre effekt är fyra slags ljuskällor för närvarande intressanta: högtrycksnatrium, metallhalogen, dioder (LED) och svavellampor (magnetron). Armaturer eller hela stolpar byts, beroende på återstående teknisk livslängd. För att styra till lägre effekt på natten, bättre passning till solupp- och -nedgång m m finns olika system: dämpning inbyggd i armaturer, gruppvis dämpning med "enkla" styrdon samt så kallad "intelligent" belysning med individuellt fjärrstyrda armaturer. Elförbrukningen i en belysningsanläggning kan sänkas till med 30-70% genom armaturbyten och upp till 50% med tidsstyrning. Planering och upphandling pågår på regionerna. Detta projekt syftar till att bistå regionerna samt sammanställa utfallen av försöken.
Item type:

Powered by Koha