VTI National Transport Research Database

Transit-Oriented Development 2 (TOD2) – Offentliga rum, mobilitetshubbar och transportdeklarationer (Transit-Oriented Development 2 (TOD2) – Public spaces, mobility hubs and climate neutrality toolbox)

  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2023-05-02 -- 2026-04-30 ; 5 965 794 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2023-200162
Notes: Program: Viable Cities. Projektnummer: P2023-00026 Abstract: Den urbana utmaningen är att bryta transportsystemets oljeberoende och miljöpåverkan. Det kan åstadkomma genom att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i stadsplanering och utvecklingsprocesser. Transit-Oriented Development (TOD) är en ”urban design” paradigm för kollektivtrafikanpassning av städer. Det finns etablerade metoder för att analysera TOD utifrån granskappsprincipen, men dessa missar den tredimensionella karaktären av människans upplevelse av stadsmiljön samt klimatpåverkan analyser. Detta projekt ska reenergisera och vidareutveckla TOD med forskning i svenska, danska och kinensiska städer. TOD2 ska integrera nya aspekter som stadsmiljöupplevelse och utformning av offentliga platser i stationsområde, decarbonisering och koldioxidutsläpp från transporter samt integrering av mobilitetstjänster och -hubbar. Syftet med TOD2 projektet är att påverka samhällsplaneringprocesser så att andelen bilberoende bebyggelse minskar i europeiska och kinesiska städer. Abstract: The urban mobility challenge is to break the oil dependence and environmental impacts of automobile travel. This is possible by shift towards walking, cycling and public transport. Transit is an American catchall for public transport and Transit-Oriented Development (TOD) is an established urban design and development paradigm that aims to integrate transit infrastructure in neighborhoods and inspire increased walking and higher use of public transport. This Sino-European project will develop a Transit-Oriented Development 2 (TOD2) framework advancing the old TOD design guidelines with perspectives on public spaces, new innovative solutions with shared mobility (mobility hubs) and information about carbon neutrality and implementation of decarbonisation measures in urban planning. The project aims to contribute to achieving to carbon-neutrality and decrease the oil dependence in European and Chinese cities.
Item type:

Powered by Koha