VTI National Transport Research Database

Utökning av: För ett långsiktigt hållbart sjömansliv med möjlighet att stanna inom yrket en hela karriär

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-09-01 -- 2027-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2023/97777
Abstract: Enligt Transportföretagens (2023) nya rapport Tempen på sjöfartsbranschen behöver sjöfarten rekrytera 2 200 personer inom de kommande 3 åren – vilket är en kraftig ökning jämfört med motsvarande undersökning för tre år sedan. Vidare visar Hägg m. fl. (2023) att det finns ett stort behov av utbildade sjöbefäl både inom den privata sjönäringen och hos myndigheter. Samtidigt ser vi en trend där sjögående personal stannar allt kortare tid till sjöss (NRIA Sjöfart, 2021). För att motverka en framtida kompetensbrist inom branschen är det viktigt att förstå vad som gör att sjöfolk stannar i yrket till sjöss, att de lämnar yrket och stannar iland samt vad som skulle kunna få dem som gått iland att återvända till sjöss. Denna kunskap kan även bidra till att motverka den nuvarande trenden av att allt färre personer söker sig till yrken inom sjöfarts-branschen.Abstract: Since the TG0 (2023/97777) was approved in the autumn of 2023, we have had the opportunity to carry out the proposed WP 2: Literature study with funding from Lighthouse: Swedish Maritime Competence Centre. The pilot study Internationell litteraturstudie med fokus både på arbetsförhållandena till sjöss och på livet iland is expected to be completed on 20 June 2024 and the results presented in this project specification are therefore preliminary. The proposed project below has been adjusted based on the preliminary results, the scope of the research has been clarified, the project time has been compressed and interim reports added, at the same time as the relationship to the REDO-projects and to various stakeholders has been described as requested by the board of Sjöfartsportföljen. In accordance with the TG0-application, the project covers all phases of the seafarer's career, from students in maritime schools to seafarers who have ended their career by going ashore and also employers and other stakeholders in the shipping industry. Although WP 2: Literature study has already been completed, the proposed project's total budget has been increased as a project partner (Chalmers Institute of Technology) has been added, while additional expertise will be engaged in connection with the series of workshops.
Item type:

Powered by Koha