VTI National Transport Research Database

Aggregera - Nästa generations beslutsstöd (Aggregate)

  • Carlstedt, Jenny
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-04-23 -- 2024-11-01 Registration number:
  • Trafikverket 2023/109323
Abstract: I denna förstudie kommer en prototyp av ett beslutsstödsystem att utvecklas. Vi ska utveckla en bättre datahantering och datafångst som kan möjliggöra prognoser för konsekvenserna av händelser, beslut och planer som rör vägnätets tillstånd. Projektets mål är att skapa en prototyp av ett dataintegrationssystem som aggregerar data från olika källor mellan flera myndigheter och kartlägger dem längs vägarna. Beslutsstödsystemet är särskilt viktigt på grund av förändringar i transportsystemet som kan medföra ökade belastningar på vägarna samt klimat och miljöförändringar som påverkar vägarnas bärighet och uthållighet.Abstract: In this feasibility study, a prototype of a decision support system will be developed. We will develop a better data management and data capture that can enable forecasts for the consequences of events, decisions and plans relating to the condition of the road network. The project's goal is to create a prototype of a data integration system that aggregates data from different sources between multiple agencies and maps them along the roads. The decision support system is particularly important due to changes in the transport system that can lead to increased loads on the roads as well as climate and environmental changes that affect the load-bearing capacity and endurance of the roads.
Item type:

Powered by Koha