VTI National Transport Research Database

Säkerhetssystem för att undvika avkörningsolyckor (Systems for roadway departure avoidance)

  • Olsson, Claes
  • Volvo Personvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556074-3089
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-01-01 -- 2012-08-31 ; 4945772 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200804113
Subject(s):
Item type:

Powered by Koha