VTI National Transport Research Database

Undersökning av rostskyddssystem med zinkrika grundfärger innehållande olika halter zinkpulver. (Long term exposure of anticorrosive paintings with different zinc-rich primers)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2005-01-01 -- 2010-12-31 ; 120000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2004:21691
Subject(s): Abstract: Projektets huvuduppgift är att under 4 år i korrosiv miljö utvärdera den viktigaste egenskapen för rostskyddssystem med zinkrik grundfärg. Medverkan och finansiering från stora beställare är helt avgörande för att undersökningen ska kunna genomföras. Provpaneler lackeras med kommersiella produkter som testas på Korrosionsinstitutets provningsstation Bohus Malmön, Kvarnvik. Korrosiviteten vid provningen motsvarar C4, hög korrosivitet i atmosfär enligt BSK samt EN-ISO 12944. Utvärdering sker efter fyra års exponering avseende spridning från en avsiktligt gjord skada (rits). Genom att undersöka tvärsnittet vid ritsen kommer man också kunna uppskatta hur långt korrosionsangreppen trängt in i basmaterialet. En fullt accepterad enhetlig europeisk och internationell kravstandard kommer att öka konkurrensen, både vid upphandling samt mellan olika färgtillverkare. Projektet syftar att säkerställa möjligheten till en mycket lång livslängd för rostskyddsmålning med zinkrik grundfärg.Abstract: Project target is to evaluate the effects of different commercial protective coatings with zinc-ich primers. The pigment content of a zinc-rich primer is very often discussed and in many standards a minimum level of zinc content is specified. Unfortunate different levels are specified. The most important property of a zinc-rich primer is its ability to protect the steel substrate and to give a very low spreading rate of corrosion over the surface. The project is unique due to a natural long-term exposure is used. A four-year exposure will be used in this study.
Item type:

Powered by Koha