VTI National Transport Research Database

GREEN SEA FAROE-Toward net-zero emission short sea green transportation in the Faroe Islands

  • Bai, Xue-Song
  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-06-01 -- 2027-05-31 Registration number:
  • Trafikverket 2024/35261
Abstract: Sjötransporter är avgörande för Färöarna, men de står inför utmaningar när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser (GHG). GREEN SEA FAROE-projektet syftar till att styra denna sektor mot enhållbar framtid, minska utsläppen av växthusgaser och se till att regionens ekonomiska tillväxt är i linje med miljöbevarande. Vi kommer att utvärdera den senaste tekniken inom "grön" framdrivning, med fokus på väte, ammoniak, biobränslen och elkraft, och leta efter lämpliga lösningar för lokala havsförhållanden och behoven hos små fartyg.Abstract: Maritime transportation is vital to the Faroe Islands, but it faces challenges in reducing greenhouse gas (GHG) emissions. The GREEN SEA FAROE project aims to steer this sector towards a sustainable future, reducing GHG emissions and ensuring that the region's economic growth aligns with environmental preservation. We will assess the latest technologies in 'green' propulsion, focusing on hydrogen, ammonia, biofuels, and electric power, seeking suitable solutions for local sea conditions and the needs of small vessels.
Item type:

Powered by Koha