VTI National Transport Research Database

BVFF-kansli

  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2012-01-01 -- 2021-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2012/67304
Online resources: Abstract: Den 5 december 2011 (TRV 2011/57350) avtalade Trafikverket om samverkan med KTH och VTI vad gäller branschprogrammet Bana Väg För Framtiden, BVFF, enligt upprättat samverkansavtal. Där åtar sig Trafikverket att finansiera programkoordinator liksom programkansliet med upp till 1 Mkr/år. I samma samverkansavtal beslutas att VTI ska vara initial värd för Programkansliet med start 2012. Om huvudparterna efter genomförd utvärdering beslutar att branschprogrammet BVFF bör förlängas efter fem år, ska bland annat prioriterade utförare ha möjlighet att komma med ett alternativ till kansli, och KTH:s förslag ska särskilt övervägas.
Item type:

Powered by Koha