VTI National Transport Research Database

Blått ljus på järnväg i suicidpreventivt syfte Blue lights, suicide prevention

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-09-02 -- 2027-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2024/29082
Abstract: Det övergripande målet i förslaget nedan är att hitta ytterligare underlag på huruvida denna intervention funkar som en suicidförebyggande åtgärd inom den svenska järnvägsmiljön. Eftersom det är ur ett statistiskt (power) perspektiv extremt tidskrävande att genomföra en direktutvärdering, önskar vi genomföra tre studier som mäter indirekta effekter, dvs om de mekanismer som blått ljus påstås fungera igenom verkligen har vetenskaplig stöd. Igenom detta kan vi delvis få en bättre förståelse om, och hur blått ljus skulle kunna fungera preventivt inom den svenska järnvägsmiljön.Abstract: A project to evaluate blue lights as a preventive measure for suicide.
Item type:

Powered by Koha