VTI National Transport Research Database

ByggLogIstik På vatten: Hinder Och PotEntial (BLIP-HOPE) (Construction logistics on Water: Barriers and potential)

  • SSPA Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556224-1918
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2019-03-14 -- 2022-06-30 ; 577 000 kronor (beviljat totalbelopp)Registration number:
  • Energimyndigheten 2018-012006
Notes: Program: Sjöfartsprogrammet. Projektnummer: P2018-90025 Online resources: Abstract: Syftet med projektet är att från olika aktörers perspektiv studera varför bygglogistik via vattenvägar inte används i större utsträckning i Sverige. Det behövs en ökad förståelse kring vilka barriärer som finns samt vad som kan göras för att överbrygga dem. Det förväntade resultatet är ny kunskap som möjliggör ökad användning av vattenvägar för bygglogistik, en utpekad potential samt uppskattad energieffektiviseringspotential och en agenda för fortsatt forskning på området.
Item type:

Powered by Koha