VTI National Transport Research Database

Fossilfria sjötransporter (Low Carbon Sea Freight Services)

  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556116-2446
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2019-03-20 -- 2021-10-31 ; 0 kronor (beviljat totalbelopp)Registration number:
  • Energimyndigheten 2018-012002
Notes: Program: Sjöfartsprogrammet. Projektnummer: P47471-1 Online resources: Abstract: Syftet med projektet är att ta fram en praktiskt plan för hur förnybara bränslen kan användas ombord på fartyg. En affärsmodell ska utvecklas och testas som baseras på att rederiet blandar in förnybara bränslen i bunkeroljan, varefter transportköpare beställer fossilfria sjötransporter i proportion till hur mycket transportarbete som kan produceras med den fossilfria andelen av bränsleinblandningen. Detta är enligt samma principer som handeln med grön el sker idag och leder sammantaget till ett ökat nyttiggörande av förnybar energi.
Item type:

Powered by Koha