VTI National Transport Research Database

Green Road Freight Corridors ver 2 (Green Road Freight Corridors)

  • Berger, Anders
  • Volvo Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4321
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-04-01 -- 2012-12-31 ; 3840000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901600
Subject(s): Online resources: Abstract: Syfte och mål: Ta fram en operationaliserbar definition och utveckla en kunskapsplattform för ´Gröna Korridorer för Godstransporter på Väg´ inkusive en programtext (referensram) som kompletterar programtexten för Transporteffektivitet. Resultat och förväntade effekter: Beskriva forsknings- och utvecklingsbehov inom området. Projektet kommer vidare att bygga nätverk i syfte att skapa en kunskapsplattform samt underlätta samordning, kommunikation och spridning av resultat och erfarenheter mellan projekt och till relevanta intressenter. Uppläggning och genomförande: Huvudsaklig arbetsmetod blir att genomföra två stycken årliga arbetsmöten över 2 dagar där forskare, industri och myndigheter kan träffas för att bygga nätverk samt dela erfarenheter och planerade aktiviteter. Resultatet dokumenteras i en statusrapport.Abstract: Goals/targets: Provide a definition and a consistent description of the technical concepts, business models and incentives, and policy areas that have to be part of a holistic view on Green Road Freight Corridors. Building a knowledge platform by coordinating and affiliating separate projects focusing Green Corridors through a project networking model. Provide a synthesis of the knowledge created in affiliated projects as guidance for policy recommendations and for initiating additional research activities. Diffuse knowledge, co-ordinate and communicate with other Green Corridor initiatives on national and international levels such as Swedish governments Logistic Forum and EU bodies. Result and effects: A detailed description of the research and development areas and activities in demand. Another important activity of the project is to create a knowledge platform and network around Green Road Freight Corridors by facilitating coordination, dissemination, communication and cooperation between research projects and with other relevant stakeholders. Planning and implementing: The main working method will be the arranging of bi-annual 2-day workshops or Green Road Freight Corridor hearings where researchers, industry and authorities can meet to discuss and share results, experiences and future plans. The outcome will be documented in a status report.
Item type:

Powered by Koha