VTI National Transport Research Database

Tillförlitlig ruttplanering (TIRUP) Reliable route planning

  • Breyer, Nils
  • Linköpings universitet, Universitet eller högskola, 202100-3096
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-01-01 -- 2024-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2023/75678
Subject(s): Abstract: Tillförlitlighet, att en resa fungerar som planerad, är mycket viktig för resenärer särskild om resan kräver byten. Dagens reseplaneringstjänster för tågresor fokuserar på att hitta de snabbaste reseförslagen utifrån tidtabellen men ger ingen information om resans tillförlitlighet. Syftet med TIRUP är ta fram metoder för att vid sidan av tidtabellsdata för varje reseförslag i en reseplaneringstjänst även kunna ge information om tillförlitligheten för hela resan baserad på historiska tågförseningar och risken samt konsekvensen av missade byten under resan. Projektresultaten möjliggör förbättrade reseplaneringstjänster som ger resenärer möjlighet att prioritera förslag med hög tillförlitlighet vid resor där det är särskild viktigt att komma fram i tid.Abstract: Reliability - that a journey will go as planned - is highly valued by travelers, especially when the journey involves transfers. Current rail travel planning services focus on finding the fastest journeys based on the timetable without providing information on the reliability of the journey. The aim of TIRUP is to develop methods to provide reliability information for the whole journey based on historical train delays, including the risk and consequence of missed changes during the journey, in addition to timetable data for each travel proposal in a travel planning service. The project results enable improved journey planners that allow a traveler to prioritize journeys with high reliability when arriving on time is particularly important.
Item type:

Powered by Koha