VTI National Transport Research Database

Anlöpsoptimering och energigap inom trampsjöfarten (Port Call Optimization and Energy Efficiency Gap in Tramp Shipping)

  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2019-11-04 -- 2022-08-31 ; 1 365 000 kronor (beviljat belopp)Registration number:
  • Energimyndigheten 2019-019726
Subject(s): Notes: Program: Sjöfartsprogrammet. Projektnummer: P2019-90053 Online resources: Abstract: Syftet med projektet är att uppskatta den realiserbara energieffektiviseringspotentialen av hastighetsanpassat anlöp och baserat på de skattade resultaten utveckla policyåtgärder som skapar förutsättningar för att en större andel av den totala effektiviseringspotentialen kan realiseras. Att genomföra mer sofistikerade skattningar av energieffektiviseringspotentialen inom sjöfarten kräver metodutveckling och nya modeller. Den nya kunskapen skapar förutsättningar för att en större andel av den totala effektiviseringspotentialen ska bli realiserbar inom sjötransportsystemet.
Item type:

Powered by Koha