VTI National Transport Research Database

Säkra och miljöeffektiva betongtransporter till sjöss (Safe and environmentally efficient transports at sea of concrete elements)

  • MariTerm i Höganäs AB, Svenskt företag eller organisation, 556246-9964
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2019-12-02 -- 2021-03-31 ; 459 099 kronor (beviljat totalbelopp)Registration number:
  • Energimyndigheten 2019-019622
Subject(s): Notes: Program: Sjöfartsprogrammet. Projektnummer: P49306-1 Online resources: Abstract: Syftet med projektet är att ta fram underlag för en framtida standard för lastbärare för byggelement som är anpassade för effektiva intermodala transporter, vilket ökar möjligheterna till en överflyttning av detta godsslag från väg till sjö- och järnvägstransporter. Att ta fram en gemensam standard innebär att fordon, fartyg samt hanteringsutrustning kan användas universellt för samtliga enheter. Förutom effektivare hantering, bidrar resultaten också till en ökad konkurrenskraft för intermodala transporter av betongelement, vilket är avgörande för potentiell överflyttning av gods.
Item type:

Powered by Koha