VTI National Transport Research Database

Förbättrade digitala verktyg för hydrodynamisk design av energieffektiva fartyg - validering, demonstration och lansering till den marina industrin (Improved digital tools for the hydrodynamic design of energy efficient ships – validation, demonstration and introduction to the maritime industry)

  • Flowtech International AB, Svenskt företag eller organisation, 556377-5856
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2020-01-01 -- 2021-12-31 ; 2 116 000 kr (beviljat totalbelopp)Registration number:
  • Energimyndigheten 2019-019601
Subject(s): Notes: Program: Sjöfartsprogrammet. Projektnummer: P49300-1 Online resources: Abstract: Projektet syftar till att påverka industrins praxis för design av fartyg genom en förbättrade verktyg för utformning av energieffektiva fartygsformer. Förbättringarna avser i huvudsak tre områden: i) att beräkningar görs i fullskala, jämfört med de i modellskala som är vanliga idag, ii) propellers interaktion med skrovet, iii) inverkan av framdrift i vågor. På så sätt kan fartygets hydrodynamiska egenskaper förbättras och därigenom energiförbrukningen minskas.
Item type:

Powered by Koha