VTI National Transport Research Database

Utveckling av hamnarnas ramverk som möjliggör energieffektiva sjötransporter mellan hamnar (Development of ports framework enabling energy efficient sea transport between ports)

  • Gävle Hamn, Svenskt företag eller organisation, 556379-8619
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2020-05-01 -- 2023-03-31 ; 1 393 750 kronor (beviljat totalbelopp)Registration number:
  • Energimyndigheten 2019-019651
Subject(s): Notes: Program: Sjöfartsprogrammet. Projektnummer: P2019-90186 Online resources: Abstract: Projektet syftar till att utveckla och analysera effekterna av en informationsdelningstjänst som möjliggör anpassad fart och bättre godslogistik för att kunna ankomma till en i förväg bokad kajplats. Detta ersätter dagens system som innebär att fartyg går med högsta möjliga fart för att vid ankomst köa för kajplats och godshantering. Energimyndigheten bedömer att projektet har möjlighet att bidra till en reducerad energianvändning i fartygsdrift och en bättre integration av energieffektiva sjötransporter i samhället.
Item type:

Powered by Koha