VTI National Transport Research Database

WindStruc, vindassisterad framdrift för stora fartyg (WindStruc, wind-assisted propulsion for large vessels)

  • ScandiNAOS AB, Svenskt företag eller organisation, 556677-0482
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2020-12-01 -- 2024-05-31 ; 4 823 200 kronor (beviljat totalbelopp)Registration number:
  • Energimyndigheten 2020-018808
Subject(s): Notes: Program: Sjöfartsprogrammet. Projektnummer: P2020-90092 Online resources: Abstract: Projektets syfte är att ta fram koncept för vindassisterad framdrift för stora kommersiella fartyg. Koncepten ska verifieras med teoretiska modeller som utvecklas inom projektet för beräkning av framdriftskraft, strukturella påkänningar samt förväntad total energibesparing för ett fartyg på given rutt. Energimyndigheten bedömer att projektets innovativa koncept kan skapa nya förutsättningar för vindens möjligheter och bidra till energieffektiv framdrift inom sjöfarten.
Item type:

Powered by Koha