VTI National Transport Research Database

Indikatorer och styrmedelsinnovation för hållbart flyg och tåg (Indicators and policy innovation for sustainable aviation and trains)

  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2022-01-01 -- 2024-12-31 ; 4 189 000 kronor (beviljat totalbelopp)Registration number:
  • Energimyndigheten 2021-012054
Subject(s): Notes: Program: Transporteffektivt samhälle. Projektnummer: P2021-90042 Online resources: Abstract: Det är angeläget att analysera hur det långväga resandet kan ställa om i linje med klimatmålen och vilka styrmedel som kan användas för att nå dit. Indikatorer är ett sätt att kommunicera resors hållbarhet och i projektet utvecklas nya indikatorer för genomsnittliga utsläpp från flygbolagens flottor och för avvägningen mellan restid och klimatutsläpp. Inom projektet analyseras nya styrmedel baserade på indikatorerna samt hur dessa samverkar med befintliga styrmedel. Projektet resulterar i ett förbättrat beslutsunderlag för resepolicys och styrmedel vilket i sin tur bidrar till en effektivare resursanvändning samt en minskad klimatpåverkan.
Item type:

Powered by Koha