VTI National Transport Research Database

Hållbar Sjöfart nu ( Sustainable Shipping - now)

  • Länsstyrelsen i Västmanlands län, Statlig myndighet, 202100-2411
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2022-01-10 -- 2024-12-10 ; 2 760 527 kronor (beviljat totalbelopp)Registration number:
  • Energimyndigheten 2021-010964
Subject(s): Notes: Program: Transporteffektivt samhälle. Projektnummer: P2021-90034 Online resources: Abstract: Projektet syftar till att minska barriärerna för upphandling av hållbara sjötransporter genom dialog och vägledningar, framtagna genom aktörssamverkan där man visar hur rederier och transportköpare kan öka sin hållbarhet. Transportköpare får utbildning i hur upphandlingar kan öka fossilfri sjötransport och rederier får vägledning om hur de kan minska fossilberoendet inom sin verksamhet. Detta har potential att bidra till ökad omställning mot hållbara sjötransporter och mer konkurrenskraftig rederinäring.
Item type:

Powered by Koha