VTI National Transport Research Database

Underlätta en hållbar utveckling av delad mikromobilitet och multimodala transittransportsystem (eFAST) ( Facilitating sustainable development of sharing micro-mobility and transit multimodal transport systems (eFAST))

  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2022-11-01 -- 2024-12-31 ; 4 664 800 kronor (beviljat totalbelopp)Registration number:
  • Energimyndigheten 2022-200596
Subject(s): Notes: Program: Transporteffektivt samhälle. Projektnummer: P2022-00414 Online resources: Abstract: Omställningen till ett transporteffektivt samhälle kräver integrering av nya transportsätt, stadsplanering på systemnivå och förändringar i resvanor. Detta projekt utnyttjar big data-analys, maskininlärning och den massiva användningsdata från delad mikromobilitet för kvantitativa hållbarhetseffekter. Projektet kommer att avslöja sambanden mellan delade mikromobilitet och transitnät (såväl som andra transportsätt) under olika sammanhang, och de avgörande faktorerna för hållbarheten med datadrivna metoder. Resultaten, i kombination med modellering av användarbeteende, kommer att användas för att utveckla gemensamma planering och optimeringsmetoder för att integrera mikromobilitet och elektriska transitnät för att maximera hållbarhetseffekter. Projektet inriktar sig på systemeffekter som går utöver befintliga kvalitativa och grova studier och fokuserar på att generera högupplösta kvantifierade vetenskapliga bevis, samt planerings- och optimeringsverktyg för att stödja beslutsfattande.
Item type:

Powered by Koha