VTI National Transport Research Database

Transporteffektivitet genom konkurrenskraftiga gröna sjötransporter (Transport efficiency through competitive green shipping)

  • SSPA Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556224-1918
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2022-12-05 -- 2024-12-31 ; 3 115 383 kronor (beviljat totalt)Registration number:
  • Energimyndigheten 2022-200612
Subject(s): Notes: Program: Transporteffektivt samhälle Projektnummer: P2022-00428 Online resources: Abstract: Projektet bidrar till en överflytt av gods från väg till sjöfart och mer energieffektiva och gröna transporter genom utveckling av konkurrenskraftig grön sjöfart. Det finns ett stort behov av breddad kunskap om hur en överflytt kan nås, då det trots flera initiativ från både myndigheter och industri inte kan noteras någon ökad andel sjöfart. Konkurrenskraften gentemot vägtransport behöver stärkas, och då är ny kunskap kring affärsmodeller, beteenden, värderingar samt grön teknik viktiga pusselbitar. Projektets syfte är att bidra till utvecklingen av konkurrenskraftiga gröna sjöfartstransporter genom bättre förståelse av affärsmodeller, beteenden, grön teknik och deras samverkan. Projektet utförs av SSPA, Göteborgs universitet och SKAW Shipping & Transport. Med utgångspunkt i svenska och europeiska fallstudier jämförs tillämpning i olika segment (bulk, RoRo och container) och geografiska områden (inrikes och till/från Europa) i nära samverkan med industrin.
Item type:

Powered by Koha