VTI National Transport Research Database

RESer elbilister Annorlunda (RESA)? – Verkligt resbeeende som underlag för att styra mot transporteffektivitet (Do drivers of electric cars travel differently? - Real travel behavior informing how to steer towards transport efficiency)

  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2023-01-01 -- 2024-12-31 ; 4 129 928 kr (beviljat totalt)Registration number:
  • Energimyndigheten 2022-200597
Subject(s): Notes: Program: Transporteffektivt samhälle. Projektnummer: P2022-00415 Online resources: Abstract: Såväl elektrifiering som ett transporteffektivt samhälle är viktiga förutsättningar för att nå transportsektorns klimatmål på ett hållbart sätt. Samtidigt finns begränsad kunskap om hur övergången till elbilar påverkar resande. Målsättningen med projektet är att öka kunskapen om hur resbeteende förändras för individer med elbil, både avseende bilanvändning och andra färdmedel. Kunskapen inhämtas genom analys av detaljerade data över resvanor insamlade av projektet under flera månader. Insikter i hur resbeteenden ser ut är en nödvändighet för att kunna utforma styrmedel och åtgärder som kan bidra till ett transporteffektivt samhälle, t.ex. planering av kollektivtrafik och andra mobilitetstjänster, laddinfrastruktur och kapacitetsbehov i lokala elnät, design av trängselskatter och dimensionering av batterier i elbilar. Resdata kompletteras med intervjustudier och insikterna syntetiseras i en analys av bl.a. resbeteende och styrmedelseffekter på nationell och lokal nivå.
Item type:

Powered by Koha