VTI National Transport Research Database

Utmattningsegenskaper hos asfaltbeläggningar

  • Öberg, Gudrun
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2006-01-01 -- 2009-12-30 ; 450000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2005:16582
Subject(s): Abstract: Fler asfaltbeläggningstyper förekommer ständigt i vägkonstruktioner. Dessa beläggningar bör beskrivas genom utmattningsresistans och styvhetsmodul och ev klassas i grupper för användning i nedbrytningsmodeller i ATB. Syftet är att bestämma utmattningssamband och styvhetsmodul hos mest förekommande beläggningar samt demonstration av praktisk metodik (bland annat mha utmattningsmodell för beläggningar) för kontroll av egenskaperna och implementering i dimensioneringssystem och mht krav på beläggningar. Tillvägagångsättet är att analysera fält/HVS data mha dimensioneringsmodeller. Metodiken utnyttjas vid funktenentreprenader.
Item type:

Powered by Koha