VTI National Transport Research Database

Smart city and Innovation road show

  • Wiggberg, Mattias
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-02-11 -- 2023-02-20 ; 25 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-00183
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Målet med projektet har varit att fördjupa samtalet och samarbetet kring smart cities, vilket bedöms ha uppnåtts. Förväntade effekter och resultat: Genom att följa det program för worskhops, studiebesök och andra sammankomster under roadshowen så har resultat skapats i de möten och diskussioner som genomförts. Den förväntade effekten är en fördjupad långsiktig relation kring frågor rörande smart cities. Upplägg och genomförande: Det planerade upplägget genomfördes i stort enligt plan. Vid några tillfällen togs extra möjlighet till bilaterala möten och studiebesök vilket ökade värdet av resan ytterligare. Till nästa gång kan mer tid per besök avsättas för fördjupade samtal med intressanta personer.Abstract: Purpose and goal: ** Denna text är maskinöversatt ** The goal of the project has been to deepen the conversation and collaboration around smart cities, which is deemed to have been achieved. Expected results and effects: ** Denna text är maskinöversatt **By following the programme for workshops, study visits and other gatherings during the roadshow, results have been created in the meetings and discussions that have been carried out. The expected effect is a deepened long-term relationship around issues concerning smart cities. Approach and implementation: ** Denna text är maskinöversatt ** The planned arrangement was carried out largely according to plan. On some occasions, extra opportunities were taken for bilateral meetings and study visits, which further increased the value of the trip. Next time, more time per visit can be set aside for in-depth conversations with interesting people.
Item type:

Powered by Koha