VTI National Transport Research Database

US AutoTech Program

  • Jönsson, Martin
  • Sveriges export- och investeringsråd, Offentliga korporationer och anstalter, 262000-1194
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-04-01 -- 2024-02-29 ; 598 333 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-00870
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: US AutoTech-program är ett långsiktigt program med mål att: - Postionera Sverige och svenska innovativa företag till USA:s automatiserade och uppkopplade fordonsekosystem; - Utveckla affärsmöjligheter för svenska företag; - Koppla investerare till ledande svenska företag; - Koppla svenska företag och innovationer till amerikanska partners och demonstranter; - Stödja svensk etablering och tillväxt i USA. Programmet skall ge insikter, riktade nätverksevenemang, konferensdeltagande matchmaking. Drive Sweden och Future Mobility är viktiga samarbetspartners i programmet. Förväntade effekter och resultat: - Postionera Sverige och svenska innovativa företag till USA:s automatiserade och uppkopplade fordonsekosystem; - Utveckla affärsmöjligheter för svenska företag; - Koppla investerare till ledande svenska företag; - Koppla svenska företag och innovationer till amerikanska partners och demonstranter; - Stödja svensk etablering och tillväxt i USA.Upplägg och genomförande: Projektet är uppdelat i 5 aktiviteter: 1) USA:s AutoTech-trender, möjligheter och kartläggningsrapport; 2) Virtuella matchmakingsessioner; 3) VTM (Vehicle and Transportation Technology Innovation Meetings) 12-13/7; 4) ADAS & AV Tech San Jose 2023/9; 5) Kalifornien roadshow med site besök som skulle kunna inkludera aktörer såsom Cruise, Waymo, City of San Jose, Alef aeronautics, Rivian, Calstart, Center for Automotive Research at Stanford, Berkeley Research for Autonomous Vehicle OpportunitiesAbstract: Purpose and goal: US AutoTech-program is a long-term programme with objective to: - Postion Sweden and Swedish innovative companies to America´s automated and connected vehicle ecosystem; - Develop business opportunities for Swedish companies; - Connect investors to leading Swedish companies; - Connect Swedish companies and innovations to American partners and demonstrators; - Support Swedish establishment and growth in the USA. The program shall provide insights, targeted networking events, conference participation and matchmaking.; Drive Sweden and Future Mobility are partners in the program. Expected results and effects: - Position Sweden and Swedish innovative companies to America´s automated and connected vehicle ecosystem; - Develop business opportunities for Swedish companies; - Connect investors to leading Swedish companies; - Connect Swedish companies and innovations to American partners and demonstrators; - Support Swedish establishment and growth in the USA. Approach and implementation: The project is divided into 5 activities: 1)US AutoTech Trends, Opportunities & Stakeholder Mapping Report; 2)Virtual Matchmaking sessions; 3)VTM (Vehicle and Transportation Technology Innovation meetings) 12-13/7; 4)ADAS & AV Tech San Jose 2023/9; 5)Californian roadshow: a.Site visits to key mobility players in California Example site visits could include Cruise, Waymo, City of San Jose, Alef aeronautics, Rivian, Calstart, Center for Automotive Research at Stanford, Berkeley Research for Autonomous Vehicle Opportunities
Item type:

Powered by Koha