VTI National Transport Research Database

Utveckling av EVA

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2006-04-26 -- 2009-12-31 ; 1670000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:70743
Subject(s): Online resources: Abstract: 1 Bakgrund EVA är ett verktyg för att beräkna effekter och samhällsekonomiska kalkyler av väginvesteringar. EVA utvecklades i början av 90-talet och före dess har det funnits motsvarande verktyg. EVA har vidareutvecklats vid ett flertal tillfällen då förbättrade effektsamband och nya funktioner lagts till. 2 Övergripande mål / Effekter och nytta Målet är att EVA-verktyget ska innehålla de (aktuella) effektsamband som är nödvändiga för att göra samhällsekonomska effektkalkyler i enlighet med vedertagen metodik. 3 Projektmål Målet med projektet är att uppdatera EVA med nya aktuella samband och nya värderingar (enligt ASEK III) och anpassa EVA till ny planeringsdatabas samt genomföra några smärre funktionsförbättringar. 4 Projektets omfattning Projektet omfattar under 2006: - uppdatering av samband för nya vägar i VGU, som idag saknas i EVA. - uppdatering av nya värderingar (enligt ASEK III). I samband med uppdateringen utreds möjligheterna att förenkla kommande uppdateringar av värderingar. - Anpassning av EVA till ny planeringsdatabas. - Komplettering av några funktioner i enlighet med den förbättringslista som finns framtagen. - Justering av en del smärre fel som upptäckts i nuvarande verion av verktyget. 5 Kommunikationsplan Projektet ska ha en dialog med förvaltning/utveckling av Sam-x-verktyget som nyttjar samma samband som EVA. 6 Tidsram Projektet pågår under 2006. 7 Kostnadsram / budget Budgeten för projektet 2006 är 700.000 SEK. 8 Organisation 9 Resultatredovisning och rapportering 10 Implementering och driftsättning Det finns en väl fungerande förvaltningsorganisation för EVA. Den nya versionen av verktyget lämnas över till förvaltaren som svarar för eventuella utbildningsinsatser.
Item type:

Powered by Koha